COVID-19 Testovací sada z krevního vzorku Singclean IgG / IgM 100 ks

4751 covid 19 testovaci sada z krevniho vzorku singclean igg igm 100 ks
15 000 Kč –52 %

Tato sada lze rozdělit na jednotlivé testy - vhodné pro samotestování

Testovací sada Singclean® COVID-19 IgG / IgM (metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na pevné fázi pro rychlou, kvalitativní a diferenciální detekci protilátek IgG a IgM proti novému koronaviru v lidské plné krvi, séru nebo plazmě.

Výsledek testu je znám do 10 minut.

Pro odběry nad 5000 kusu napište do emailu pro lepší podmínky.

Můžeme doručit do:
10.10.2022
15 000 Kč –52 % 7 202 Kč
Do 24 hodin

banner1_b

Testovací sada Singclean® COVID-19 IgG / IgM (metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na pevné fázi pro rychlou, kvalitativní a diferenciální detekci protilátek IgG a IgM proti novému koronaviru v lidské plné krvi, séru nebo plazmě. Výsledek testu je do 15 minut.

Tyto testy jsou vhodné k domácímu samotestování.

Testy jsou

 • Jednoduché k aplikaci
 • Přesný výsledek máte do 10 minut

Nové koronaviry patří do rodu ? - COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění. Lidé jsou obecně k nákaze náchylní. V současné době jsou hlavním zdrojem infekce pacienti infikovaní novým koronavirem; asymptomaticky infikovaní lidé mohou být také zdrojem infekce. Na základě současného epidemiologického šetření je inkubační doba 1 až 14 dni, většinou 3 až 7 dni. Mezi hlavni projevy patři horečka, únava a suchý kašel. V několika případech se vyskytuje ucpaný nos, rýma, bolest v krku, myalgie a průjem.

ochrana_SARS-COVID-19-infografika-prevence-obr-4

Princip

Testovací souprava COVID-19 lgG / lgM (metoda koloidního zlata) využívá princip imunochromatografie na koloidním zlatě. Test používá protilátky antilidské lgM (testovací linie lgM), anti-lidské lgG (testovací linie lgG) a kozí antimyší lgG (kontrolní linie C) imobilizované na nitrocelulózovém proužku. Vínově zbarvená konjugovaná podložka obsahuje koloidní zlato konjugované s rekombinantními antigeny COVID-19 konjugovanými s koloidním zlatem (konjugáty COVID-19). Pokud je do jamky na vzorek přidán vzorek a testovací pufr, lgM a/nebo lgG protilátky, pokud jsou přítomny, se naváží na konjugáty COVID-19, čímž vytvoří komplex protilátek proti antigenu. Tento komplex migruje nitrocelulózovou membránou kapilárním působením. Když se komplex setká s linii odpovídající imobilizované protilátky (antilidský lgM a / nebo anti­lidský lgG), komplex se zachytí a vytvoří vínově zbarvená linie, která potvrdí výsledek reaktivního testu. Absence barevného pruhu v testovací oblasti indikuje nereaktivní výsledek testu. Bez ohledu na přítomnost protilátky COVID-19 lgG / lgM ve zkušebním vzorku se na řádku kontroly kvality (řádek C) objeví barevný pruh. Barevný pruh na řádku kontroly kvality (řádek C) se používá k určení, zda je vzorek dostatečný a zda chromatografický proces splňuje normální standard, a slouží také jako vnitřní kontrola reagentu.

vysledek_krev

Odběr a příprava vzorků

 • Testovací souprava COVID-19 lgG / lgM může být provedena buď pomocí plné krve, séra nebo plazmy.
 • Co nejdříve oddělte sérum nebo plazmu od krve, abyste zabránili hemolýze. Používejte pouze čiré, hemolyzované vzorky.
 • Testování by mělo být provedeno bezprostředně po od-běru vzorků. Nenechávejte vzorky při pokojové teplotě po delší dobu. Vzorky séra a plazmy mohou být skladovány při teplotě 2-8 °C po dobu až 3 dnů. Při dlouhodobém skladování by vzorky měly být uchovávány při teplotě nižší než -20 °C. Celá krev odebraná venepunkcí by měla být skladována při teplotě 2-8 °C, pokud má být test proveden do 2 dnů od odběru. Neuchovávejte vzorky plné krve. Celá krev odebraná z prstu by měla být okamžitě vyšetřena.
 • Před testováním přiveďte vzorky na pokojovou teplotu. Zmrazené vzorky musí být před testováním úplně rozmrazeny a dobře promíchány. Vzorky by neměly být opakovaně zmrazovány a rozmrazovány.
 • Pokud mají být vzorky odeslány, měly by být zabaleny v souladu s místními předpisy pro přepravu etiologických látek. 

Návod k použití

Provedení testu

Před testováním nechejte testovací kazetu, vzorek a pufr pro extrakci antigenu ekvilibrovat na pokojovou teplotu (15-30°C).

 1. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších výsledků bude dosaženo, pokud je test proveden do jedné hodiny.
 2. Umístěte testovací zařízení na čistý a rovný povrch.
 3. Pro vzorky séra nebo plazmy:
  Pomocí dodaného kapátka odeberte vzorek séra / plazmy a poté přidejte 1 kapku vzorku séra / plazmy do jamky pro vzorek (S). Poté okamžitě přidejte 2 kapky pufru do jamky pro vzorek (S). Zabraňte vzniku vzduchových bublin.
  Pro vzorek plné krve:
  Pomocí dodaného kapátka přeneste 1 kapku plné krve do jamky pro vzorek (S) testovacího zařízení, poté do jamky (S) pro vzorek okamžitě přidejte 2 kapky pufru. Zabraňte vzniku vzduchových bublin.
 4. Počkejte, až se objeví barevné čáry. Výsledek je třeba přečíst po 10 minutách. Výsledek neinterpretujte po 20 minutách.

Interpretace výsledků

 • NEGATIVNÍ: Pokud je přítomna pouze linie C, absence jakékoli vínové barvy v obou liniích T (IgG a IgM) naznačuje, že ve vzorku nejsou detekovány žádné protilátky anti-COVID-19. Výsledek je negativní.
 • IgM POZITIVNÍ: Kromě přítomnosti linie C, pokud je vyvinuta pouze linie IgM, test indikuje přítomnost IgM anti-COVID-19 ve vzorku. Výsledkem je IgM anti-COVID-19 pozitivní.
 • IgG POZITIVNÍ: Kromě přítomnosti linie C, pokud je vyvinuta pouze linie IgG, test indikuje přítomnost IgG anti-COVID-19 ve vzorku. Výsledkem je IgG anti-COVID-19 pozitivní.
 • IgG a IgM POZITIVNÍ: Kromě přítomnosti linie C jsou vyvinuty pruhy IgG i IgM, test indikuje přítomnost IgG i IgM anti-COVID-19 ve vzorku. Výsledkem je IgG a IgM anti-COVID-19 pozitivní.
 • NEPLATNÝ: Kontrolní řádek se nezobrazí. Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní linky je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné postupy. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora.

navod2

Jak zlikvidovat (použité testy) ?

Dodaný materiál / obsah balení

 • Utěsněný sáček, obsahující testovací kazetu - 1 ks
 • Kapátko - 1 ks
 • Lanceta (pouze pro plnou krev z prstu) - 1 ks
 • Sterilizační tableta (pouze pro plnou krev z prstu) - 1 ks
 • Pufr - 1 ks
 • Příbalová informace

1481-1_1539-1-20x-rychlotest-na-covid-19-singclean-322-kc-ks-bez-dph-krevni

Upozornění

 • Pouze pro profesionální diagnostické použiti in vitro. Nepoužívejte po uplynuti doby použitelnosti.
 • Před provedením testu si tuto příbalovou informaci musíte přečíst do konce. Nedodržení postupu způsobuje nepřesné výsledky testu.
 • Nepoužívejte jej, pokud je tuba (sáček) poškozená nebo zlomená.
 • Test je určen pouze k jednorázovému použití. Za žádných okolností jej nepoužívejte opakovaně.
 • Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekci. Během testování dodržujte zavedená preventivní opatření proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.
 • Při testování vzorků noste ochranný oděv, jako jsou laboratorní pláště, jednorázové rukavice a ochrana očí.
 • Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.
 • Zkoušku neprovádějte v místnosti se silným prouděním vzduchu, tzn. elektrický ventilátor nebo silná klimatizace.
 • Testovací souprava COVID-19 lgG / lgM (metoda koloidního zlata) (dále jen produkt) používaná k detekci protilátek produkovaných lidským tělem proti COVID-19 po infikování. Pacienti pozitivní na COVID-19 mohou být tímto produktem testováni negativně, protože lidské tělo v daném období neprodukovalo nebo produkovalo jen velmi málo protilátek, které produkt detekuje.
 • Produkt lze použit pouze jako pomocnou diagnostiku u pacientů infikovaných COVID-19 a neměl by být konečnou diagnózou infekce COVID-19. Musí být kombinován s dalšími lékařskými testy pro komplexní diagnostiku.
 • Produkt je určen pro použití zdravotnickými pracovníky. Měl by být prováděn zdravotními profesionály. Není určen k domácímu použití.
 • S použitým činidlem a příslušenstvím by se mělo zacházet také jako se zdrojem infekce a mělo by se s ním zacházet jako s biologicky nebezpečným odpadem. 

Omezení

 • Pokud je to možné, použijte čerstvé vzorky. Zmrazené a rozmrazené vzorky (zejména opakovaně) obsahují částice, které mohou blokovat membránu. To zpomaluje tok reagencií a může vést k vysoké barvě pozadí, což ztěžuje interpretaci výsledků.
 • Optimální výkon testu vyžaduje přísné dodržováni postupu testu popsaného v tomto příbalovém listu. Odchylky mohou vést k neobvyklým výsledkům.
 • Negativní výsledek u jednotlivého subjektu naznačuje nepřítomnost detekovatelných protilátek anti­COVID-19. Negativní výsledek testu však nevylučuje možnost expozice nebo infekce COVID-19.
 • Negativní výsledek může nastat, pokud množství protilátek anti-COVID-19 přítomných ve vzorku je pod detekčními limity testu nebo detekované protilátky nejsou přítomny během stadia onemocnění, ve kterém je vzorek odebrán.
 • Některé vzorky obsahující neobvykle vysoký titr heterofilních protilátek nebo revmatoidní faktor mohou ovlivnit očekávané výsledky.
 • Stejně jako u všech diagnostických testů by konečná klinická diagnóza neměla být založena na výsledku jediného testu, ale měla by být stanovena lékařem až po vyhodnoceni všech klinických a laboratorních nálezů.

prohlaseni_o_shode_cz

certifikace_iso_cz

Pro firmy, fabriky, společnosti, organizace, dílny, výrobní závody, závody, OSVČ, instituce, startupy, zaměstnance, mistry, vedoucí, manažery, vedení, zaměstnavatele, personál, pendlery, dopravce, nemocnice, sestry, zdravotní sestry, lékaře, praktické lékaře, domovy důchodců, domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, sociální služby, školy, učitele, pedagogy, pedagogické pracovníky, nepedagogické pracovníky, kluby, sportovní kluby, profesionální kluby, sportovce, sport, lidi, veřejnost, domácí testování, samotestování, samovyšetření, cestování, cestovatele

Dokumenty ke stažení

Příbalová informace

Grafický prospekt

Prohlášení o shodě Česky

Prohlášení o shodě Originál

Certifikace ISO Česky

Certifikace ISO Originál

Kód Kód: 8884738
Jméno značky: Singclean
Kategorie: Krevní testy
Záruka: Expirace 10 měsiců
Hmotnost: 0.1 kg

Videonávod

Zpět do obchodu

Reference

 

KDE NÁS NAJDETE

DOPRAVA A PLATBA

 

ZNÁTE NÁS Z WEBU

 

Obchodní podmínky | Reklamace a záruka | Velkoobchod | Kontakty