JOYSBIO COVID-19 antigenní rychlotest ze slin 1 ks

4814 joysbio covid 19 antigenni rychlotest ze slin 1 ks
120 Kč –43 %

Tato sada lze rozdělit na jednotlivé testy - vhodné pro samotestování

Rychlý antigenní test na přítomnost Koronaviru (SARS-CoV-2) z lidských slin. Výsledek testu je do 15 minut.

Námi nabízené testy ze slin jsou velice jednoduché. Většina lidí zvládne plivnutí do trychtýře, což je jediná věc, kterou musíte udělat.

Antigenní testy pro testování zaměstnanců jsou kompenzované státem (příspěvek 60,- Kč na 4 testy měsíčně pro každého zaměstnance)

Pro odběry nad 5000 kusu napište do emailu pro lepší podmínky.

Můžeme doručit do:
10.10.2022
120 Kč –43 % 69 Kč
Do 24 hodin

banner1_b

Antigenní testy pro testování zaměstnanců jsou kompenzované státem (příspěvek 60,- Kč na 4 testy měsíčně pro každého zaměstnance)

Námi nabízené testy ze slin jsou velice jednoduché. Většina lidí zvládne plivnutí do trychtýře, což je jediná věc, kterou musíte udělat.

Rychlý antigenní test na přítomnost Koronaviru (SARS-CoV-2) z lidských slin. Výsledek testu je do 15 minut

Tyto testy jsou vhodné k testování ve školách, úřadech, státních i soukromých institucích, firmách, ale i k domácímu samotestování.

Testy jsou

 • Neinvazivní
 • Bezbolestné
 • Jednoduché k aplikaci
 • Přesný výsledek máte do 15 minut

Pro in vitro kvalitativní detekci nukleokapsidu SARS-CoV-2 antigen v ústní tekutině přímo od jedinců, u nichž má ošetřující osoba podezření na onemocnění COVID-19 během prvních 5 dnů po nástupu příznaků. Tento test je určen pouze pro použití v klinických laboratořích nebo pro zdravotnické pracovníky pro testování v místě péče, nikoli pro domácí testování. Těžký akutní respirační syndrom koronaviru 2 (SARS-CoV-2) je obalený nesegmentovaný pozitivní virus RNA. Je příčinou onemocnění způsobeného koronavirem nového typu (COVID-19), které je nakažlivé pro člověka. Nový koronavirus SARS-CoV-2 má několik strukturních proteinů včetně hrotu (S), obalu (E), membrány (M) a nukleokapsidu (N). Antigen je obecně detekovatelný ve vzorcích orální tekutiny během akutní fáze infekce. Pozitivní výsledky naznačují přítomnost virových antigenů, avšak ke stanovení stavu infekce je nutná klinická korelace s anamnézou pacienta a dalšími diagnostickými informacemi. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekci ani souběžnou infekci jinými viry. Prokázaný agens nemusí být jednoznačnou příčinou nemoci. 

Negativní výsledky by měly být považovány za domněnky, což nevylučuje infekci koronavirem SARS-CoV-2 a neměly by být použity jako jediný základ pro rozhodnutí o léčbě nebo řízení péče o pacienty, včetně rozhodnutí o kontrole infekce. Negativní výsledky by měly být brány v úvahu v souvislosti s nedávnými expozicemi pacienta, jeho anamnézou a přítomností klinických příznaků a příznaků shodných s onemocněním COVID-19 a v případě potřeby by měly být potvrzeny PCR testem za účelem další péče o pacienta. 

ochrana_SARS-COVID-19-infografika-prevence-obr-4

Princip

Testovací sada pro test antigenu nového koronaviru od firmy JOYSBIO Biotechnology využívá imunochromatografické metody. Je určena k detekci přítomnosti nebo nepřítomnosti nukleokapsidových proteinů SARS-CoV-2 ve vzorcích ústní tekutiny u pacientů se známkami a příznaky infekce, u nichž je podezření na COVID- 19. 

Hlavní složky: protilátka proti nukleokapsidovému proteinu a kuřecí IgY značený koloidním zlatem, nitrocelulózová membrána potažená protilátkou proti nukleokapsidovému proteinu a kozí protilátka proti kuřecímu IgY. Když jsou vzorky zpracovány a vloženy do testovacího přístroje, antigeny SARS CoV-2 přítomné ve vzorku se vážou na protilátky konjugované s koloidním zlatem v testovacím proužku. Komplexy antigen-konjugát migrují přes testovací proužek do reakční oblasti a jsou zachyceny řadou protilátek navázaných na membránu. Barevný proužek se objeví, když se antigen-konjugát uloží na testovací pozici „T“ a kontrolní „C“ na přístroji. 

navod_universal

Odběr a příprava vzorků

 1. Odběr a příprava vzorku
  Vzorek orální tekutiny se odebere pomocí odběrového sáčku, který je součástí sady. Je třeba dodržovat správné metody odběru a přípravy vzorků. S tímto testem by se neměly používat žádné jiné odběrové přístroje. Vzorky získané brzy během nástupu symptomů budou obsahovat nejvyšší virové titry; vzorky získané po pěti dnech příznaků povedou s větší pravděpodobností k negativním výsledkům ve srovnání s testem PCR. Nedostatečný odběr vzorků, neodborná manipulace se vzorky a / nebo neodborná přeprava může vést k falešně negativním výsledkům. 
 2. Přeprava a skladování vzorků
  Čerstvě odebrané vzorky by měly být zpracovány co nejdříve, nejpozději však hodinu po odběru vzorků.
 3. Odběr vzorků orální tekutiny
  1. Před odběrem orální tekutiny uvolněte tváře a jemně je promasírujte prsty po dobu 15–30 sekund. Přiložte jazyk na horní a spodní patro a na kořen jazyka, abyste získali větší množství orální tekutiny.
  2. Vyplivněte orální tekutinu opatrně do sběrného sáčku, nyní je vzorek připraven na zpracování pomocí sady.
 4. Co dělat a co nedělat při odběru vzorků
  1. Odebírejte vzorky co nejdříve po nástupu příznaků.
  2. Vzorky ihned otestujte.
  3. Používejte jen sběrné sáčky, které jsou součástí sady.
  4. Vzorek odeberte nejlépe ráno po probuzení.
  5. Jednu hodinu před odběrem vzorku nejezte a nepijte.
  6. Sběrny sáček po odběru vzorku nevracejte do obalu na sběrné sáčky.
 5. Bezpečnostní opatření
  1. Pro použití při diagnostice in vitro.
  2. Tento test je schváleny pro prokázání antigenu SARS-CoV-2, nikoli pro jiné viry nebo agens.
  3. Se všemi vzorky zacházejte tak, jako by byly potenciálně infekční. Při manipulaci se vzorky, s touto sadou a jejím obsahem dodržujte všeobecná bezpečnostní opatření.
  4. Správny odběr, skladování a přeprava vzorku jsou pro správné vysledky nezbytné.
  5. Testovací kartu ponechte zapečetěnou ve fóliovém sáčku a vyjměte ji až těsně před použitím. Nepoužívejte, pokud je sáček poškozeny nebo otevřeny.
  6. Sadu nepoužívejte po uplynutí data spotřeby.
  7. Nemíchejte součásti z různych šarží sad.
  8. Použitou testovací kartu znovu nepoužívejte.
  9. Nedostatečny nebo neodborny odběr vzorku, skladování a přeprava mohou vést k nesprávnym vysledkům testu.
  10. Vzorky neuchovávejte ve virálních transportních médiích pro uskladnění vzorků.
  11. Všechny součásti této sady musí byt zlikvidovány jako biologicky speciální odpad podle předpisů daného státu, dané spolkové země a místních předpisů.
  12. Roztoky použité k vyrobě pozitivního kontrolního vzorku nejsou infekční. Se vzorky pacientů, s kontrolními vzorky a s testovacími kartami je však nutno zacházet tak, jako by mohly přenášet nemoci. Věnujte pozornost stanovenym bezpečnostním opatřením proti mikrobiálním rizikům při použití a likvidaci.
  13. Při provádění každého testu a při manipulaci se vzorky pacientů použijte vhodné osobní ochranné prostředky a rukavice. Rukavice si vyměňte mezi manipulací se vzorky, u kterych je podezření na COVID-19.
  14. NEPLATNÉ VÝSLEDKY mohou nastat, pokud se na testovací kartu přidá nedostatečny objem extrakčního činidla. Aby byl zajištěn dostatečny objem, podržte lahvičku ve svislé poloze a kapky přidávejte pomalu.
  15. Sběrny sáček v sadě je schválen pro použití s testovací sadou na detekci antigenu nového koronaviru (koloidní zlato). Nepoužívejte žádné jiné sběrné sáčky.
  16. Extrakční činidlo, které je součástí této sady, obsahuje fyziologicky roztok, detergenty a konzervační prostředky, které deaktivují buňky a virové částice. Vzorky z eluátu v tomto roztoku nejsou vhodné ke kultivaci.

Návod k použití

 1. Testovací sada a vzorek musí mít před testováním pokojovou teplotu (15 ~ 30°C). Souprava je určena pouze pro vzorky ústní tekutiny, které jsou odebírány a testovány přímo (tj. ústní tekutina, která NEBYLA umístěna v transportním médiu).
 2. Čerstvě odebrané vzorky by měly byt zpracovány do jedné hodiny.
 • 1. krok:
  Lahvičku s pufrem odšroubujte a cely obsah obou lahviček s pufrem vytlačte do extrakční zkumavky.
 • 2. krok:
  Kapátko podržte ve svislé poloze a naberte ústní tekutinu z odběrového sáčku a 3 kapky ústní tekutiny přidejte do extrakční zkumavky.
 • 3. krok:
  Důkladně promíchejte protřepáním nebo krouživym pohybem dna zkumavky. Extrakční zkumavku / zkumavky odložte do stojanu umístěného na dohled od pracoviště.
 • 4. krok:
  Roztrhněte fóliovy sáček, vyjměte testovací kazetu a položte testovací kazetu na čisty a rovny povrch. Označte testovací kazetu a jednu extrakční zkumavku pro každy testovany vzorek nebo kontrolní vzorek popiskou.
 • 5. krok:
  Vlnité tělo zkumavky lehce stlačte a do jamky na vzorek kápněte tři (3) kapky zpracovaného vzorku.
 • 6. krok:
  Vysledky testu odečtěte po 15 a 20 minutách. Vysledky neodečítejte po více než 20 minutách.

POZNÁMKA: Nepoužívejte zkumavky ani špičky od žádného jiného produktu nebo od jinych vyrobců.

Interpretace výsledků

 1. POZITIVNÍ:
  Objeví se dvě čárky. Jedna barevná čárka by měla být v oblasti kontrolní čárky (C), druhá barevná čára se objeví v oblasti testovací čárky (T). Pozitivní výsledky naznačují přítomnost virových antigenů, ale ke stanovení stavu infekce je nutná klinická korelace s anamnézou pacienta a dalšími diagnostickými informacemi. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekci ani souběžnou infekci jinými viry. Zjištěný agens nemusí být jednoznačnou příčinou nemoci. 

 2. NEGATIVNÍ:
  Zobrazí se pouze jedna barevná kontrolní čárka. Negativní výsledky jsou presumptivní. Negativní výsledky testů nevylučují infekci a neměly by být používány jako jediný základ pro léčbu nebo jiná rozhodnutí o léčbě pacienta, včetně rozhodnutí o kontrole infekce, zejména za přítomnosti klinických příznaků a příznaků shodných s COVID-19, nebo u těch, kteří byli v kontaktu s virem. Doporučuje se, aby tyto výsledky byly v případě potřeby pro léčbu pacientů potvrzeny metodou molekulárního testování, pokud to je nutné pro rozhodnutí o léčbě pacienta. 

 3. NEPLATNÉ:
  Kontrolní čárka se neobjeví. Nejpravděpodobnější příčinou toho, že se neobjevila kontrolní čárka, je nedostatečný objem pufru nebo nesprávná technika postupu. Zkontrolujte postup a opakujte postup s novou testovací kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora. 

 4. Doba stanovení výsledku:
  Výsledek by měl být posouzen v průběhu 15-20 minut poté, co byl vzorek přidán do jamky pro vzorek, a výsledek zobrazený po 20 minutách je neplatný. 

navod

Jak zlikvidovat (použité testy) ?

Dodaný materiál / obsah balení

 • Testovací karta - 1 ks
 • Pufr - 1 ks
 • Extrakční zkumavka - 1 ks
 • Sáček na odběr vzorku - 1 ks
 • Kapátko - 1 ks
 • Krabička - 1 ks
 • Příbalová informace

IMG_5182_uvodni_foto

Omezení

 1. Tento produkt je vhodny pouze pro kvalitativní test a pomocnou diagnostiku.
 2. Vysledky testu slouží pouze pro klinickou referenci a neměly by byt jedinym základem pro klinickou diagnostiku a léčbu. Klinická léčba pacientů by měla byt zvažována v kombinaci s jejich příznaky, fyzickymi příznaky, anamnézou, dalšími laboratorními testy, terapeutickymi reakcemi a epidemiologickymi informacemi.
 3. Uživatelé by měli vzorky otestovat co nejdříve po jejich odběru.
 4. Pozitivní vysledky testů nevylučují koinfekci jinymi patogeny.
 5. Vysledky testu by měly korelovat s klinickou anamnézou, epidemiologickymi údaji a dalšími údaji, které má lékař k dispozici k hodnocení pacienta.
 6. Falešně negativní vysledek testu může nastat, pokud je hladina virového antigenu ve vzorku pod detekčním limitem testu nebo pokud byl vzorek odebrán nebo přepraven nesprávně; proto negativní vysledek testu nevylučuje možnost infekce SARS-CoV-2.
 7. Množství antigenu ve vzorku se může snižovat s prodlužováním trvání nemoci. Vzorky odebrané po 5. dni trvání nemoci budou s větší pravděpodobností negativní ve srovnání s testem PCR.
 8. Nedodržení postupu testování může nepříznivě ovlivnit vykon testu a / nebo zneplatnit vysledek testu.
 9. Obsah této soupravy má byt použit pouze pro kvalitativní detekci antigenů SARS CoV-2 ze vzorků ústní tekutiny.
 10. Vykon soupravy závisí na množství antigenu a nemusí korelovat s jinymi diagnostickymi metodami prováděnymi na stejném vzorku.
 11. Negativní vysledky testů nejsou určeny k vyloučení jinych virovych nebo bakteriálních infekcí než SARS-CoV-2.
 12. Pozitivní a negativní prediktivní hodnoty jsou vysoce závislé na míře prevalence. Pozitivní vysledky testů pravděpodobně představují falešně pozitivní vysledky během období malá / žádná aktivita SARS-CoV-2, když je prevalence onemocnění nízká. Falešně negativní vysledky testu jsou pravděpodobnější, když je prevalence onemocnění způsobeného SARS-CoV-2 vysoká.
 13. Tato souprava byla hodnocena pouze pro použití s materiálem lidskych vzorků.
 14. Monoklonální protilátky nemusí detekovat nebo detekovat viry SARS-CoV-2 s menší citlivostí, které prošly menšími změnami aminokyselin v oblasti cílového epitopu.
 15. Vykon tohoto testu nebyl pro použití vyhodnocen u pacientů bez známek a příznaků infekce dychacích cest a vykon se může u asymptomatickych jedinců lišit.
 16. Bylo prokázáno, že citlivost testu po prvních pěti dnech nástupu symptomů klesá ve srovnání s testem PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 17. Negativní vysledky by měly byt považovány za presumptivní a v případě potřeby by měly byt potvrzeny molekulárním testem pro klinickou léčbu, včetně kontroly infekce.
 18. Doporučení ke stabilitě vzorků jsou založena na údajích o stabilitě z chřipkového testování a vykon se může lišit od SARS-CoV-2. Uživatelé by měli vzorky otestovat co nejrychleji po odběru vzorků, a to do jedné hodiny po odběru vzorků.
 19. Platnost soupravy nebyla prokázána pro identifikaci / potvrzení izolátů tkáňovych kultur a v této funkci by se neměla používat.

prohlaseni_o_shode_cz

Pro firmy, fabriky, společnosti, organizace, dílny, výrobní závody, závody, OSVČ, instituce, startupy, zaměstnance, mistry, vedoucí, manažery, vedení, zaměstnavatele, personál, pendlery, dopravce, nemocnice, sestry, zdravotní sestry, lékaře, praktické lékaře, domovy důchodců, domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, sociální služby, školy, učitele, pedagogy, pedagogické pracovníky, nepedagogické pracovníky, kluby, sportovní kluby, profesionální kluby, sportovce, sport, lidi, veřejnost, domácí testování, samotestování, samovyšetření, cestování, cestovatele

Dokumenty ke stažení

Příbalová informace Česky

Prohlášení o shodě Česky

Prohlášení o shodě Originál

 

Kód Kód: 8884700
Kategorie: Antigenní testy
Záruka: Expirace 10 měsiců
Hmotnost: 0.088 kg

Videonávod

Zpět do obchodu

Reference

 

KDE NÁS NAJDETE

DOPRAVA A PLATBA

 

ZNÁTE NÁS Z WEBU

 

Obchodní podmínky | Reklamace a záruka | Velkoobchod | Kontakty