Jak se chovat na pracovišti

Chování zaměstnanců na pracovišti a povinnosti zaměstnavatele

Šíření nemoci COVID-19 je z hlediska nakažlivosti horší než předtím. Obchody a služby jsou opět nuceni být uzavřeny a ostatní zaměstnavatelé mají povinnost zaměstnancům umožnit práci z domova, pokud to charakter práce a provozní podmínky umožňují.

Nadále je však potřeba aby se lidé na pracovištích vzájemně chovali ohlednuplně na dodržovali následující pravidla.

 

Zaměstnavatelé by měli neustále sledovat situaci ohledně vývoje epidemie koronaviru a přizpůsobit tomu chod pracovní činnosti.

 

Zaměstnavatel je nadále obecně povinen dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Měl by tedy posoudit všechna rizika spojená s výkonem dané práce a přijmout k tomu vhodná opatření, zejména v podobě:

 

Informování zaměstnanců ( a případě odborů) o aktuální situaci,potřebné prevence před nákazou ( např. zvýšené dodržování hygieny rukou ) a o nově přijatých opatřeních:

 

Zvážit nutnost cestování do zahraničí a osobních setkávání s obchodními partnery a stále v co největší míře využívat komunikaci na dálku:

Zabraňovat shlukování zákazníků a zaměstnanců (např. ve výtahu, při nástupu na směny, v šatnách)

Vyžadovat rozestupy mezi zákazníky nejméně 2 metry (dodržování rozestupů mezi spolupracovníky lze také doporučit):

Umístit dezinfekční prostředky pro zaměstnance i zákazníky blízko frekventovaných míst (kliky,zábradlí) a často větrat.

Nařídit zaměstancům, aby při kontaktu se zbožím či při přijímání plateb od zákazníků nosili rukavice a poskytnout jim je.

Nařídit zaměstnancům s příznaky COVID-19 (teplota,kašel,ztráta chuti a čichu at.) aby se nedostavili na pracoviště.

Zkontrolovat bezpečnost používaných strojů a případné vypršení revizních osvědčení.

Je-li to možné, umožnit zaměstnancům práci z domova.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zaměstnance, které přicestovali z rizikových zemí, jsou povinni jsi od zaměstnance vyžádat negativní výsledek testu, jinak nesmí umožnit těmto osobám vstup na pracoviště.

Přicestoval-li zaměstnanec z : 

Oranžové země - může být vpuštěn na pracoviště poté co předloží negativní výsledek antigenního (max.starý 24h.) nebo PCR testu (max.starý 72h.), který byl zaměstnanec nucen předložit při překročení hranic.

 

Červená země - může být vpuštěn na pracoviště poté co předloží negativní výsledek antigenního (max.starý 24h.) nebo PCR testu (max.starý 72h.), který absolvoval do 5 dnů po příjezdu na území ČR. 

 

Tmavě červené země - může být vpuštěn na pracoviště poté co předloží negativní výsledek antigenního (max.starý 24h.) nebo PCR testu (max.starý 72h.), který absolvoval nejdříve po 5 dnech od příjezdu na území ČR.

 

Seznam-zemi-dle-miry-rizika-12032021-scaled

Zpět do obchodu

Reference

 

KDE NÁS NAJDETE

DOPRAVA A PLATBA

 

ZNÁTE NÁS Z WEBU

 

Obchodní podmínky | Reklamace a záruka | Velkoobchod | Kontakty