Polské hranice na testy Covid-19

 

Polská republika s ohledem na ochranu svého území před šířením virového onemocnění COVID-19 zavedla od 27. 2. do 14. 3. 2021 nové ochranné opatření. Cílem je zamezit tzv. zbytným cestám na území Polska (například za účelem nákup, turistiky vč. lyžování v PL horách atd.). Hraniční kontroly zavedeny nebyly, dodržování opatření je kontrolováno formou namátkových kontrol.

Všechny osoby, které překročí polské hranice jsou povinny absolvovat 10denní karanténu. Karanténní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni překročení státní hranice.

Výjimku z povinnosti předkládat negativní test a nastoupit do karantény mají:

  • Pendleři, kteří překračují státní hranici v rámci výkonu profesionální, obchodní nebo výdělečné činnosti v Polské republice nebo v sousední zemi.
  • Osoby s negativním výsledkem testu (PCR i antigenní) na COVID-19 ne starší 48 hodin před překročením hranice (počítá se od času výsledku testu) v polském či anglickém jazyce
  • Osoby s potvrzením o provedeném očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou pro prodej v Evropské unii
  • Řidiči a posádky mezinárodní nákladní i osobní dopravy

POZOR Karanténní povinnost se vztahuje i pro pozemní tranzit přes území Polska! Lze ji nahradit předložením negativního testu ne staršího 48h. Nadále fungují specializovaná odběrová místa, kde lze požádat o bezplatné provedení testu na COVID-19

zdroj:https://www.mpsv.cz/polsko

Zpět do obchodu

Reference

 

KDE NÁS NAJDETE

DOPRAVA A PLATBA

 

ZNÁTE NÁS Z WEBU

 

Obchodní podmínky | Reklamace a záruka | Velkoobchod | Kontakty