Povinné testování pro firmy nad 50 zaměstnanců

Povinné testování pro firmy nad 50 zaměstnanců

 

Kterých firem se testování týká a od kdy musí začít testovat?

Povinné testování ve firmách nad 249 zaměstnanců platí od středy 3. března 2021, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Do 12. března musí být otestováni všichni zaměstnanci těchto firem.

Od pátku 5. března platí povinné testování pro firmy s 50 až 249 zaměstnanci. Zaměstnanci těchto firem musí být otestováni do 15. března 2021, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

Povinnost podstoupit testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří vykonávají práci mimo pracoviště zaměstnavatele (z domova), tzn. nejsou vůbec přítomni na pracovišti zaměstnavatele. Testovat není povinné ani zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.

Jakým způsobem můžeme testování provádět?

Od 1. března 2021 máte celkem už 5 možností:

  1. Pro testování ve firmě můžete využít vašeho závodního lékaře nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb.
  2. Testovat přímo ve firmě můžete i na základě smlouvy s externím poskytovatelem zdravotních služeb.
  3. Testovat zaměstnance můžete ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center.
  4. Testovat zaměstnance můžete v ordinacích dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování. Stejně jako u předchozích třech případů je toto antigenní testování hrazené zdravotními pojišťovnami, a to každé 3 dny.
  5. Souběžně s výše uvedenými možnostmi můžete testovat i pomocí samotestování přímo ve firmě.

 

Zdroj:

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Zpět do obchodu

Reference

 

KDE NÁS NAJDETE

DOPRAVA A PLATBA

 

ZNÁTE NÁS Z WEBU

 

Obchodní podmínky | Reklamace a záruka | Velkoobchod | Kontakty