SARS-CoV-2 LEPU Antigen Rychlotest z kraje nosu sada 10 000 ks

lepu25new
741 000 Kč –12 %

Tato sada obsahuje 25 jednotlivých pufrů a lze rozdělit na jednotlivé testy - vhodné pro samotestování

Souprava pro rychlé testování antigenu 2019-nCoV z nosní dírky. Výsledek testu je do 15 minut.

Rakousko a Německo odebralo pro testování již přes 11 000 000 kusů testů!

Pro odběry nad 5000 kusu napište do emailu pro lepší podmínky.

Můžeme doručit do:
10.10.2022
741 000 Kč –12 % 650 000 Kč
Do 24 hodin

banner1_c

Tato sada obsahuje 25 jednotlivých pufrů a lze rozdělit na jednotlivé testy - vhodné pro samotestování

Souprava pro rychlé testování antigenu 2019-nCoV z nosní dírky. Výsledek testu je do 15 minut.

Rakousko a Německo odebralo pro testování již přes 11 000 000 kusů testů!

Tyto testy jsou vhodné k domácímu samotestování.

Testy jsou

 • Neinvazivní
 • Bezbolestné
 • Jednoduché k aplikaci
 • Přesný výsledek máte do 15 minut

Koronaviry jsou velká skupina, obalených, jednovláknových RNA virů s pozitivní polaritou. Je známo, že virus způsobuje závažná onemocnění, jako je nachlazení, respirační syndrom na Středním východě (MERS) a syndrom akutního respiračního selhání (SARS). Jádrovým proteinem 2019-nCoV tvoří N protein (Nucleocapsid), což je proteinová složka uvnitř viru. U ?-koronavirů je relativně konzervovaný a často se používá jako nástroj pro diagnostiku koronavirů. ACE2 (angiotenzin konvertující enzym 2), jako klíčový receptor pro vstup 2019-nCoV do buněk, má velký význam pro výzkum mechanismu virové infekce.

ochrana_SARS-COVID-19-infografika-prevence-obr-4

Princip

Tato testovací souprava je založena na specifické reakci protilátka-antigen a technice imunotestu. Testovací karta obsahuje monoklonální protilátku proti N proteinu nového koronaviru značenou koloidním zlatem, kterou je potažena konjugační podložka, odpovídající monoklonální protilátku proti N proteinu nového koronaviru imobilizovanou v testovací oblasti (T) a odpovídající protilátku v oblasti kontroly kvality (C). Během testování se N protein ve vzorku kombinuje s protilátkou proti N proteinu nového koronaviru značenou koloidním zlatem, kterou je potažena konjugační podložka. Konjugát poté migruje vzhůru vzlínáním a je zachycen monoklonální protilátkou proti N proteinu, která je imobilizovaná v testovací oblasti (T). Čím vyšší je obsah N proteinu ve vzorku, tím více konjugátu se zachytí a tím je barva v testovací oblasti tmavší. Pokud ve vzorku není žádný virus nebo je obsah viru nižší než detekční limit, testovací oblast (T) se nezbarví. Bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost viru ve vzorku se v oblasti kontroly kvality (C) objeví fialová linie. Fialová linie v oblasti kontroly kvality (C) je kritériem pro posouzení, zda bylo či nebylo přidáno dostatek vzorku a zda je chromatografický postup normální či nikoli.

interpretace_nasirku

Odběr a příprava vzorků

Tato testovací souprava je vhodná pro testování vzorků lidského výtěru z nosu nebo výtěru z nosohltanu:

 • Odběr vzorků:
  Během odběru vzorků dbejte na náležitou ochranu a vyhněte se přímému kontaktu se vzorkem. V případě náhodného kontaktu by měla být včas provedena dezinfekce a měla by být přijata nezbytná opatření.
 • Vzorek výtěru z nosu:
  Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena. Poté odeberte vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.
 • Vzorek výtěru z nosohltanu:
  Během odběru vzorků mírně zakloňte hlavu pacienta o 45-70 stupňů. Hlavičku výtěrové tyčinky zaveďte nosní dírkou až do hloubky odpovídající vzdálenosti od nosních dírek k uchu, jemně 5krát otočte a nechte na místě po dobu 3 sekund, aby se absorbovaly sekrece. Po odebrání vzorku tyčinku otáčivým pohybem pomalu vyndejte.
 • Uchování vzorku:
  Po odběru vzorku proveďte test do 1 hodiny. Před testováním vytemperujte vzorek na pokojovou teplotu.

Návod k použití

Před provedením testu si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Před testováním vytemperujte reagencie a vzorek na pokojovou teplotu.

 1. Při odběru vzorků postupujte podle standardního postupu pro odběr vzorků z nosu nebo z výtěru z nosohltanu.
 2. Ochranný kryt lepicí pásky odstraňte před testováním, abyste zabránili rozlití pufru.
 3. Protáhněte hlavičku výtěrové tyčinky spodní částí jamky B do jamky A, přidejte 6 kapek pufru do jamky A, a otočte výtěrovou tyčinkou ve směru a proti směru hodinových ručiček, opakujte 2x.
 4. Při testování mějte kartu položenou na rovném povrchu a kartou nepohybujte.
 5. Slepte levou a pravou stranu k sobě a začněte měřit čas. Počkejte, až se objeví fialovo-červená linie. Výsledek testu by měl být přečten za 15-20 minut.
 6. Interpretace výsledku
  • Pozitivní (+): V oblasti kontroly kvality (C) a testovací oblasti (T) se objeví fialovo-červená linie.
  • Negativní (-): Objeví se pouze jedna fialovo-červená linie v oblasti kontroly kvality (C), v testovací oblasti (T) se neobjeví žádná linie.
 7. Použité vzorky, testovací karty a další odpad zlikvidujte v souladu s příslušnými místními zákony a předpisy.
 8. Testovací kartu použijte do 1 hodiny od vyjmutí z obalu.
 9. Uživatelé by měli odebírat vzorky podle požadavků návodu k použití.
 10. Ochranný kryt lepicí pásky odstraňte před testováním, abyste zabránili rozlití pufru.
 11. Dejte pozor, abyste roztok nenakapali do špatné jamky.
 12. Při testování mějte kartu položenou na rovném povrchu a kartou nepohybujte.

navod

Jak zlikvidovat (použité testy) ?

Dodaný materiál / obsah balení

Produkt se skládá z testovacích karet, návodu k použití, výtěrových tyčinek a pufru. V každém obalu testovací karty je jedna karta pro detekci antigenu nového koronaviru (2019-nCoV) a jedno balení vysoušedla.

 • Testovací karta - 25 ks
 • Výtěrová tyčinka - 25 ks
 • Pufr - 25 ks
 • Krabička - 25 ks
 • Příbalová informace

Testovací karta se skládá ze zlatem značené podložky (potažené monoklonální protilátkou proti N proteinu 2019-nCoV značenou koloidním zlatem), podložky pro vzorek, nitrocelulózové membrány (testovací oblast (T) je potažena monoklonální protilátkou proti N proteinu 2019-nCoV; oblast kontroly kvality (C) je potažena kozí anti-myší protilátkou), absorpčního papíru a hydrofobní výztužné karty.

46-4

Upozornění

 • Test lze použít pouze pro odbornou pomocnou diagnostiku in vitro. Nepoužívejte po datu expirace.
 • Chraňte před mrazem a nepoužívejte po datu expirace (datum expirace je uvedeno na obalu).
 • Vyvarujte se nadměrné teplotě a vlhkosti v místě provádění testu. Reakční teplota by měla být 15-30 °C a vlhkost by měla být nižší než 70 %.
 • Obal na testovací kartu obsahuje vysoušedlo, nepožívejte! 4. Obal na testovací kartu obsahuje vysoušedlo, nepožívejte!
 • Při testování noste ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle.
 • Nepoužívejte testovací kartu s poškozeným obalem, nejasným označením a po datu expirace.
 • Použité vzorky, testovací karty a další odpad zlikvidujte v souladu s příslušnými místními zákony a předpisy.
 • Testovací kartu použijte do 1 hodiny od vyjmutí z obalu.
 • Uživatelé by měli odebírat vzorky podle požadavků návodu k použití
 • Ochranný kryt lepicí pásky odstraňte před testováním, abyste zabránili rozlití pufru.
 • Dejte pozor, abyste roztok nenakapali do špatné jamky.
 • Při testování mějte kartu položenou na rovném povrchu a kartou nepohybujte. 

Omezení

 • Výsledky testu tohoto produktu by měl komplexně posoudit lékař v kombinaci s dalšími klinickými informacemi a neměly by být používány jako jediné kritérium.
 • Produkt se používá pouze k testování antigenu nového koronaviru (2019-nCoV) v klinickém vzorku. 

prohlaseni_o_shode_cz_Stránka_1

prohlaseni_o_shode_cz_Stránka_2

ISO13485_cz_Stránka_1

ISO13485_cz_Stránka_2

Pro firmy, fabriky, společnosti, organizace, dílny, výrobní závody, závody, OSVČ, instituce, startupy, zaměstnance, mistry, vedoucí, manažery, vedení, zaměstnavatele, personál, pendlery, dopravce, nemocnice, sestry, zdravotní sestry, lékaře, praktické lékaře, domovy důchodců, domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, sociální služby, školy, učitele, pedagogy, pedagogické pracovníky, nepedagogické pracovníky, kluby, sportovní kluby, profesionální kluby, sportovce, sport, lidi, veřejnost, domácí testování, samotestování, samovyšetření, cestování, cestovatele

Fotografie produktu jsou ilustrační

Dokumenty ke stažení

Příbalová informace

Prohlášení o shodě Česky

Prohlašení o shodě Originál

Certifikát ISO 13485 Česky

Certifikát ISO 13485 Originál

Rozhodnutí MZ ČR

Kód Kód: 8884639
Jméno značky: LEPU Medical
Kategorie: Nosní testy
Záruka: Expirace 10 měsiců
Hmotnost: 290 kg

Videonávod

Zpět do obchodu

Reference

 

KDE NÁS NAJDETE

DOPRAVA A PLATBA

 

ZNÁTE NÁS Z WEBU

 

Obchodní podmínky | Reklamace a záruka | Velkoobchod | Kontakty